متن و ترجمه مقاله بررسی نظریه عدالت از دیدگاه جان رالز
متن و ترجمه مقاله بررسی نظریه عدالت از دیدگاه جان رالز

بررسی نظریه عدالت از دیدگاه جان رالز

مقدمه

جان رالز در میان اندیشمندانی است که به لحاظ توجه به فلسفة سیاسی دارای جایگاه ویژه ای است.جان رالز را می توان به حق میتوان به عنوان کسی که ادبیات خاموش و خفته فلسفه هنجاری – تحلیلی را روح و جان تازی ای در نیمه دوم قرن بیستم، بخشید ،به حساب آورد.

رالز به مسائل و موضوعات مختلف انسانی از دریچه عدالت نگاه کرده استو یک مساله چند بعدی برای حل مسائل مختلف جوامع انسانی تحت عنوان نظریه عدالت عرضه داشته است که هم دارای ابعاد اخلاقی،سیاسی،اجتماعی ،اقتصادی ،روانشناسی، فلسفی و ساختاری و حقوق بشری می باشد .جان رالز نظریه خود را به صورت سیستماتیک عرضه کرده است که در آن عناصر بنیادینی جون:حیثیت ذاتی انسان ،آزادی ، برابری ،عدالت و حق ستون فقراتآن می باشد.تدوین نظریه ای از عدالت بر پایة آموزه های لیبرالی اگر چه از سوی فلاسفه قبلی عرضه شده بود، اما توسط جان رالز، عمق و جامعیت پیدا کرد. .هدف رالز از ارایة تئوری عدالت، تعریف و دفاع از مفهوم خاص عدالت اجتماعی و اخلاقی و نظام مند از عدالت لیبرالی است.در نظر رالز، عدالت، مقدم ترین فضیلت نظام های اجتماعی و فضیلتی است که به هیچ وجه نمی توان از آن صرف نظر کرد.اهمیت جان رالز فقط به خاطر احیای فلسفه سیاسی نیست، بلکه رالز به خوبی توانست میان اصول آزادی و برابری، سازش برقرار نماید و نسبت این دو را به گونه ای ترسیم کند که نه آزادی قربانی و نه برابری بی محتوا شود.

عدالت و آزادی، در طول تاریخ بشر، وجه اشتراک گفتمان انسان‌ها بوده و بي‌تردید دو کلید واژه‌ی اساسی و بنیادین بشریت است ................

این محصول شامل دو فایل می باشد :

1. متن لاتین مقاله بررسی نظریه عدالت از دیدگاه جان رالز (فایل word)

2.ترجمه مقاله به زبان فارسی (18 صفحه)(فایل word)

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

جان رالز_1534163019_15274_4903_1560.zip0.00 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 29,900 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت