پایان نامه بررسی نظریه عدالت از منظر جان رالز
پایان نامه بررسی نظریه عدالت از منظر جان رالز جان رالز از عمده فلاسفه لیبرال آمریکاست وی پس از اخذ مدرک لیسانس از دانشگاه پرینستون به ارتش پیوست و در جنگ جهانی دوم شرکت کرد. پس از این ...
قیمت :700,000 تومان630,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
متن و ترجمه مقاله بررسی نظریه عدالت از دیدگاه جان رالز
متن و ترجمه مقاله بررسی نظریه عدالت از دیدگاه جان رالز بررسی نظریه عدالت از دیدگاه جان رالز مقدمه جان رالز در میان اندیشمندانی است که ...
قیمت :29,900 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1